Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Möten

Hittar du inte det möte du söker? Vi har delat in våra möten efter vem de riktar sig till, medlemsföreningars representanter eller ordförande, vår föreningsstyrelse och våra representanter i samverkansråd och grupper som vi är med i. Om du ändå inte hittar ditt möte, kontakta oss på kansliet!

Möten för medlemmar

Vi håller flera möten för våra medlemsföreningars representanter; föreläsningar, workshops, seminarier och kurser.
Aktuella möten.

Ordförandestämma och årsmöte

Vi har tre ordinarie ordförandestämmor och ett årsmöte varje år. Till dessa bjuder vi in medlemsföreningarnas ordförande eller ersättare.
Tider för ordförandestämmor och årsmöte.

Styrelsemöte

Styrelsemöten hålls ca sju gånger per år för styrelsens ledamöter.
Tider för styrelsemöten.

Samverkansråd och grupper

Vi utför det mesta av vårt intressepolitiska arbete i samverkansråd och andra grupper. Där träffar vi politiker och tjänstpersoner i Region Stockholms förvaltningar för att diskutera funktionsrättsfrågor.
Mötestider för råd och grupper.

Vi lägger även upp minnesanteckningar från samverkansråden. Det är Region Stockholm som skriver protokollen och vi delar dem så snart vi får dem.
Minnesanteckningar.

Annons