Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Möten förtroendevalda 2022

Mikrofon
Här har vi listat tiderna för alla möten för förtroendevalda; från våra ordförandestämmor till möten i samverkansråden och våra interna arbetsgrupper. Fler möten tillkommer. För närmare information om årsmöte, ordförandestämmor och styrelsemöten kontakta kansliet. Om du har frågor om samverkansråden kontakta respektive handläggare.

Alla möten

Ordförandestämmor, styrelse- och presidiemöten
Ordförandestämmor och årsmöte
Styrelsemöten
Presidiemöten
Samverkansråd och grupper
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och referensgrupperna
Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)
Trafikverket
Locum
Regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Digitalisering
Interna grupper
Arbetsmarknadsgruppen
Referensgruppen för barn & unga
Tillgängliga fysiska och digitala möten hos externa aktörer
Nätverket Kollektivtrafik för alla
Nätverket Hälsa för alla


Ordförandestämmor, styrelse- och presidiemöten

Ordförandestämmor och årsmöte

Dessa möten hålls för medlemsföreningarnas ordföranden (eller utsedda ersättare). Även styrelsen, valberedningen och revisorerna kallas. Mötena sker digitalt eller i vår lokal ÅttiotvåAn. Du hittar protokoll här.

DatumTidMöte
14 mar17.30 – 20.00Ordförandestämma
16 maj18.00 – 21.15Årsmöte
3 okt17.30 – 20.00Ordförandestämma
28 nov17.30 – 20.00Ordförandestämma

Styrelsemöten

En förteckning över styrelsens representanter hittar du under styrelse och råd.

DatumTidMöte
23 feb16.30 – 18.30Styrelsemöte
6 apr16.30 – 18.30Styrelsemöte
16 maj16.30 – 18.30Konstituerande
15 jun16.30 – 18.30Styrelsemöte
14 sep16.30 – 18.30Styrelsemöte
2 nov16.30 – 18.30Styrelsemöte
14 dec9.00 – 11.00Styrelsemöte

Presidiemöten

DatumTidMöte
26 jan10.00 – 12.00Presidium
23 mar10.00 – 12.00Presidium
25 maj10.00 – 12.00Presidium
24 aug10.00 – 12.00Presidium
12 okt10.00 – 12.00Presidium
23 nov10.00 – 12.00Presidium

Samverkansråd och grupper

En förteckning över Funktionsrätt Stockholms läns representanter i respektive samverkansråd hittar du under styrelse och råd.

Regionstyrelsen

DatumTidMöte
14 janej bestämtSamverkansråd
18 febej bestämtSamverkansråd
18 marej bestämtSamverkansråd
22 aprej bestämtSamverkansråd
20 majej bestämtSamverkansråd
17 junej bestämtSamverkansråd
23 sepej bestämtSamverkansråd

Regionstyrelsens förvaltning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och referensgrupperna

Förmöte 30 min innan.

DatumTidMöte
20 jan14.00 – 15.30Samverkansråd
17 mar14.00 – 15.30Samverkansråd
2 jun14.00 – 15.30Samverkansråd
15 sep14.00 – 15.30Samverkansråd
27 okt14.00 – 15.30Samverkansråd
24 nov14.00 – 15.30Samverkansråd

Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO

DatumFörmöteHuvudmöte
8 mar9.30 – 10.0010.00 – 11.30
10 maj9.30 – 10.0010.00 – 11.30
6 sep9.30 – 10.0010.00 – 11.30
8 nov9.30 – 10.0010.00 – 11.30

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

DatumFörmöteSamverkansråd
10 feb11.30 – 12.0012.00 – 15.00
7 apr11.30 – 12.0012.00 – 15.00
2 jun11.30 – 12.0012.00 – 15.00
21 sep11.30 – 12.0012.00 – 15.00
27 okt11.30 – 12.0012.00 – 15.00
8 dec11.30 – 12.0012.00 – 15.00

Resursgrupp: Färdtjänst

DatumTidMöte
19 jan12.00 – 15.00Workshop
16 feb12.00 – 15.00Workshop
16 mar12.00 – 15.00Möte
23 mar12.00 – 15.00Workshop
20 apr12.00 – 15.00Workshop
18 maj12.00 – 15.00Workshop
15 jun12.00 – 15.00Möte
14 sep12.00 – 15.00Workshop
21 sep12.00 – 15.00Möte
19 okt12.00 – 15.00Workshop
23 nov12.00 – 15.00Workshop
14 dec12.00 – 15.00Möte

Resursgrupp: Tillgänglighet Land och sjö

DatumTidMöte
3 feb12.00 – 15.00Möte
9 jun12.00 – 15.00Möte
8 sep12.00 – 15.00Möte
1 dec12.00 – 15.00Möte

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

Trafikverket

Locum

*OBS! Förmötena sker endast vid fysiska möten!

DatumFörmöte*Samverkansråd
15 feb09.00 – 09.3009.30 – 12.00
17 maj09.00 – 09.3009.30 – 12.00
6 sep09.00 – 09.3009.30 – 12.00
6 dec09.00 – 09.3009.30 – 12.00

Regionplaneförvaltningen

Kulturförvaltningen

DatumFörmöteSamverkansråd
16 feb13.30 – 14.0014.00 – 15.30
12 maj10.00 – 10.3010.30 – 12.00

Digitalisering

DatumFörmöteSamverkansråd
20 jan14.00 – 14.3015.00 – 17.00
17 feb14.00 – 14.3015.00 – 17.00
24 mar14.00 – 14.3015.00 – 17.00
12 maj14.00 – 14.3015.00 – 17.00

Interna grupper

Arbetsmarknadsgruppen

DatumTidMöte
8 feb12.00 – 13.00
8 mar12.00 – 13.00

Referensgruppen för barn & unga

DatumTidMöte
22 mar15.00 – 16.30
3 maj15.00 – 16.30
30 maj15.00 – 16.30

Tillgängliga fysiska och digitala möten hos externa aktörer

DatumTidMöte
1 feb13.00 – 14.30
31 mar13.00 – 15.00

Nätverket Kollektivtrafik för alla

Nätverket Hälsa för alla

Annons