Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Minnesanteckningar 2022

Arkiv: Äldre minnesanteckningar (MA).

Här hittar du minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR):
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Locum
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Digitalisering
Trafikverket


Regionstyrelsen

MA SR RS 2022-01-14
MA SR RS 2022-01-14 presentation
MA SR RS 2022-02-18
MA SR RS 2022-02-18 presentation
MA SR RS 2022-03-18
MA SR RS 2022-04-22

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2022-01-20
MA SR HSF 2022-01-20 presentation
MA SR HSF 2022-03-17
MA SR HSF 2022-03-17 god och nära vård
MA SR HSF 2022-03-17 ekonomi
MA SR HSF 2022-06-02
MA SR HSF 2022-06-02 Bilaga 1 frågor
MA SR HSF 2022-06-02 Bilaga 2 hjälpmedel
MA SR HSF 2022-06-02 Presentation 1 psykiatri
MA SR HSF 2022-06-02 Presentation 2 upphandling
MA SR HSF 2022-09-15

Hjälpmedelsgruppen

Inga ännu.

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

MA SR SLSO 2022-02-08
MA SR SLSO 2022-05-10

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2022-02-10
MA SR TF 2022-02-10 Bilaga punkt 3
MA SR TF 2022-02-10 Bilaga punkt 4
MA SR TF 2022-06-15

Resursgrupp Färdtjänst

Inga ännu.

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

MA Rgr Land och sjö 2022-02-03

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Inga ännu.

Locum AB

MA SR L 2022-02-15
MA SR Locum 2022-05-09
MA SR Locum 2022-09-06

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Inga ännu.

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2022-02-16

Digitalisering

MA SR Digitalisering 2022-01-20

Trafikverket

Inga ännu.

Annons