Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Intressepolitik

Intressepolitik är det vi sysslar med mest! Framför allt i möten med politiker och tjänstepersoner, men för att sprida kunskap och skapa engagemang i våra frågor så använder vi flera vägar. Bland annat tar vi fram flera sorters intressepolitiskt material.

FKB-handboken är tänkt att underlätta politikernas arbete med tillgänglighet. Vi har en podd, Funktionsrättspodden, där vi diskuterar aktuella ämnen. Vi skriver även remissvar och tar fram program och policyer. Våra filmer hittar du på vår YouTube-sida.

Här hittar du även protokoll från våra ordförandestämmor och årsmöten, samt våra stadgar.

Annons