Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång
 • Nominera till mandatperioden 2023-2026

  Nominera till mandatperioden 2023-2026

  Nu närmar vi oss en ny mandatperiod för våra många samverkansråd och övriga grupper. Det är dags att nominera inför 2023-2026! Råden kommer att utses på ordförandestämman den 3 oktober 2022.

  OBS! Personer som för närvarande sitter i ett råd och vill fortsätta där ska nomineras om på nytt.

  Nomineringar ska innehålla:

  • namn
  • kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, postadress)
  • vilken grupp personen nomineras till
  • motivering (vilka kompetenser och erfarenheter hos den nominerade som gör den lämplig för uppdraget)
  • namn på den som har nominerat

  Personen som nomineras ska ha godkänt att personuppgifter enligt ovan får behandlas av Funktionsrätt Stockholms län och Funktionsrätt Stockholms läns valberedning.

  Nomineringar ska vara kansliet tillhanda senast den 30 juni 2022.

  Skicka nomineringar till info@funktionsrattstockholmslan.se eller till Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 84, 112 38 Stockholm.

  Nominera till nedan grupper

  Samverkansråd och resursgrupper

  • Regionstyrelsen
  • Regionledningskontoret
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
  • Trafikförvaltningen
  • Resursgrupp Färdtjänst
  • Resursgrupp Tillgänglighet (Land och sjö)
  • Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)
  • Locum
  • Kulturförvaltningen
  • Centrum för hälsodata
  • Digitalisering

  Övriga grupper

  • Bidragsgruppen
  • Hjälpmedelsgruppen
  • Läkemedelskommitténs brukarråd
  • Läkemedelskommittén
  • Patientnämnden
  • Trafikverket

  Interna grupper

  • Arbetsmarknadsgruppen
  • Utbildningsgruppen
  • Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga

  Bilagor

  Nuvarande råd 2022
  Modell för samverkan
  Beskrivningar av de olika grupperna

  Annons
 • Stadgar

  Antagna vid årsmöte 1994-04-25
  Reviderade 1997-04-07, 1998-05-11, 2004-05-10, 2007-05-07,
  2009-05-11, 2014-05-19, 2018-05-14 och 2021-05-17

  etc

 • Ordförandestämma: vissa råd utsedda

  Ordförandestämma: vissa råd utsedda

  Den 3 oktober höll vi höstens första ordförandestämma. De stora beslutspunkterna var verksamhetsplanen, Järvaveckan och att utse ledamöter till Funktionsrätt Stockholms läns alla samverkansråd och grupper. Punkterna medförde långa diskussioner och många omröstningar. Tyvärr innebar det att ordförandestämman endast hann med delar av dagordningen.

  Flera händer håller upp röstkort. Några personer längst fram i lokalen räknar antalet röster.
  Ordförandestämman bjöd på flera omröstningar. Rösträknarna Monica Rosenblom (längst till vänster), Reumatikerföreningen, och Maria Guglielmeti, (längst till höger) IFS, håller koll på rösterna. I mitten väntar styrelsens Kristina Törnblom (till vänster) och Annika Hässler (till höger) på resultatet.

  De beslut som fattades var att verksamhetsplanen för 2023-2024 godkändes och att styrelsen fick i uppdrag att planera inför medverkan på Järvaveckan 2023. Ordförandestämman utsåg även ledamöter till samverkansråden med regionstyrelsens politiker, regionledningskontoret, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Trafikförvaltningen. Övriga samverkansråd och grupper kommer att utses på kommande ordförandestämma den 28 november.

  Protokollet lägger vi upp när det har justerats: https://funktionsrattstockholmslan.se/protokoll/

  Beslutade samverkansråd 3 oktober 2022

  Samverkansrådet med regionstyrelsens politiker: Annika Hässler (presidiet), Inge-Britt Lundin (presidiet), Lennart Håwestam (presidiet), Åse Johansson Kristiansen (FUB Stockholms Län), Agneta Österman Lindquist (Hörselskadades Riksförbund i Stockholms Län), Claes Stjernström (Reumatikerdistriktet i Stockholms län) samt Carina Pahl Skärlind (RBU Stockholm).

  Samverkansrådet med regionledningskontoret: Annika Hässler (presidiet), Inge-Britt Lundin (presidiet), Lennart Håwestam (presidiet), Åse Johansson Kristiansen (FUB Stockholms Län), Agneta Österman Lindquist (Hörselskadades Riksförbund i Stockholms Län), Claes Stjernström (Reumatikerdistriktet i Stockholms län) samt Carina Pahl Skärlind (RBU Stockholm).

  Samverkansrådet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Annika Hässler (styrelsen), Lennart Håwestam (Strokeföreningen i Stockholms län), Britt Bergh (Riksförbundet HjärtLung Stockholms län), Christer Monthan (Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm), Per Larsson (Attention Stockholm län), Christina Brännström (Neuro Stockholms Län), samt Peder Skarstedt (Blodcancerföreningen i Stockholms län).

  Samverkansrådet med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO): Annika Hässler (styrelsen), Lennart Håwestam (styrelsen), Kristina Törnblom (Neuro Stockholms Län), samt Lena Henricson (Afasiföreningen Stockholms Län).

  Samverkansrådet med Trafikförvaltningen: Inge-Britt Lundin (styrelsen), Anders Lissegårdh (Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt RTP-S), Birgitta Flognfeldt (Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt RTP-S), Åsa Werner Attention (Attention Stockholm län), Fredrik Sandman (Afasiföreningen Stockholms Län), Maria Sverker (Neuro Stockholms Län), samt Mica Slätt (RBU Stockholm).

 • Funktionsrättsbyrån erbjuder stöd och hjälp

  Funktionsrättsbyrån erbjuder stöd och hjälp

  Motsvarigheten till Funktionsrätt Stockholms län på nationell nivå, Funktionsrätt Sverige, driver projektet Funktionsrättsbyrån. Dit kan vuxna personer med funktionsnedsättning vända sig för stöd och råd om att tillvarata sina rättigheter. Vi ställde några frågor till Pia Emanuelsson, som arbetar som kommunikatör och projektkoordinator på Funktionsrättsbyrån.

  Vad är Funktionsrättsbyrån?

  Funktionsrättsbyrån är en verksamhet med fokus på att stärka vuxna med funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter. Under tre år finansieras vi av Arvsfonden. Vår värdegrund är mänskliga rättigheter och särskilt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

  Funktionsrättsbyrån erbjuder rådgivning till vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Vi samlar kunskap om rådfrågorna i en databas utan personuppgifter. Utifrån databasen kan vi lära oss mer om olika strukturella hinder för tillgång till rättigheter och bedriva intressepolitisk strukturpåverkan.

  Vem kan vända sig till er?

  Vuxna med funktionsnedsättning från hela Sverige kan kontakta Funktionsrättsbyrån. Om man behöver hjälp av en anhörig för att ta kontakt går det också bra. Då kan anhöriga ringa eller skriva till Funktionsrättsbyrån.

  Vad kan ni hjälpa till med?

  Funktionsrättsbyråns två rådgivare har kompetens inom socialt arbete och juridik. Rådgivarna kan:
  • informera om rättigheter och funktionsrätt
  • hjälpa till att prioritera problem
  • ge stöd i att förstå beslut och dokument från myndigheter
  • hänvisa till andra som kan ge mer hjälp

  Rådgivarna har inte möjlighet att träffa personer som söker råd och kan inte följa med på möten eller vara ombud i kontakt med myndigheter. Rådgivarna ger råd för att kunna söka stöd eller överklaga beslut, men kan inte skriva texten.

  Varför startades Funktionsrättsbyrån?

  Alltför ofta saknar personer med funktionsnedsättning rätt stöd och juridisk rådgivning om rättigheter. Det finns ett stort behov av sådant stöd och rådgivning runt om i landet. Funktionsrättsbyrån vill bygga upp och kunna erbjuda stöd till personer med funktionsnedsättning att kräva sina rättigheter.

  Många personer med funktionsnedsättning måste ha kontakt med många olika aktörer för att få sina rättigheter tillgodosedda. Det är ofta svårt för individer att veta vart de ska vända sig för att få hjälp med till exempel ansökningar och överklaganden.

  Funktionsrättsbyrån startades för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning att utkräva sina rättigheter. Byrån ska också samla information om vilka hinder som finns i samhället för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda. Erfarenheterna från rådgivningen kommer att visa hur Sverige brister i att uppfylla funktionsrättskonventionen.

  Kontakta Funktionsrättsbyrån

  Rådgivningen kan kontaktas genom telefon eller e-post.
  Telefon:  010-898 50 90
  Funktionsrättsbyrån har telefontid på helgfria måndagar klockan 13–15 och onsdagar klockan 9–11.  
  E-post: kontakt@funktionsrattsbyran.se
  Besök Funktionsrättsbyråns hemsida.

  Vill du veta mer?

  Funktionsrättsbyrån har anordnat flera webbinarier, som du kan ta del av på Funktionsrätt Sveriges Youtube-kanal.

  Tack Funktionsrättsbyrån för det viktiga jobb ni gör!

 • Inbjudan: Intressepolitisk utbildning

  Inbjudan: Intressepolitisk utbildning

  Vill du veta mer om hur du kan påverka politiken i Region Stockholm? Missade du förra årets uppskattade intressepolitiska utbildning med PR-byrån Westander? Vill du få verktyg att påverka Region Stockholm?

  I oktober erbjuder Funktionsrätt Stockholms län våra medlemmar en kurs med fokus på intressepolitiskt arbete inom funktionsrättsfrågor gentemot Region Stockholm. Tanken med kursen är att ge er i medlemsföreningarna strategier och verktyg för att påverka regionens politiker och förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning i Stockholm.

  Vi anordnar kursen tillsammans med PR-byrån Westander vid ett tillfälle, fredagen den 28 oktober.

  Tid, plats och anmälan

  Den 28 oktober, kl. 09.00-16.00.
  Utbildningen sker över Teams.
  Anmäl dig senast den 19 oktober.
  OBS! Begränsat antal platser. Max en person per förening.

  • Eventuell tolk ordnar du själv. Eftersom vi kommer att ha gruppdiskussioner är det viktigt att du som behöver tolk bokar det separat och inte tillsammans med andra från din förening!
  • Dokumentering kan ske för publicering i våra olika kanaler.
 • Efter valet

  Efter valet

  Inför valet den 11 september har vi på Funktionsrätt Stockholms län arbetat aktivt med att driva våra viktigaste frågor. Under våren anordnade vi digitala frukostseminarier, där vi frågade ut de åtta partierna som är representerade i regionfullmäktige. Under sommaren skickade vi ut, och sammanställde svar på en partienkät. Men arbetet med att skapa ett Region Stockholm för alla tar inte slut vid valet, det pågår året runt. Framöver kommer vi att fortsätta att arbeta för tillgänglighet i regionen, genom påverkansarbete och samverkan med politiker och förvaltningar.

  Den 18 oktober kommer det nya regionfullmäktige att ha sitt första sammanträde. Då väljs regionråd och oppositionsråd. Trots att det finns ett valresultat, är det ännu inte klart vem som kommer att styra Region Stockholm den kommande mandatperioden. Den närmsta tiden förhandlar partierna om vilka som ska styra, och om olika sakfrågor.

  Mer information om den fortsatta processen efter valet kan du läsa om på regionens hemsida:
  vad händer efter valet?

 • Välkommen Josefine, ny handläggare!

  Välkommen Josefine, ny handläggare!

  Funktionsrätt Stockholms län har fått en ny kollega! Vi är glada att välkomna Josefine Thorén till Funktionsrätt Stockholms län, som ny intressepolitisk handläggare.

  Berätta lite kort om dig själv – vem är du?

  Jag har varit engagerad i rättvisefrågor sedan ung ålder och bestämde redan på gymnasiet att jag skulle ta min kandidat i mänskliga rättigheter. Sedan min examen som människorättsvetare har jag specialiserat mig på frågor inom social rättvisa och valt att jobba exklusivt inom ideell sektor. Jag har själv en förvärvad hörselskada vilket gör att funktionsrättsfrågor ligger särskilt nära om hjärtat. Jag har tidigare jobbat med funktionsrättsfrågor på kommunal och nationell nivå, och jag kommer senast från ungdomsrörelsen inom funktionsrättsrörelsen då jag var projektledare för Stoppa funkofobin samt samordnare för det nationella nätverket NUFT.

  Vad ser du fram emot att bidra med på Funktionsrätt Stockholms län?

  Min förhoppning är att kunna använda mina erfarenheter för att bidra till det fantastiska arbete som Funktionsrätt Stockholms län gör. Jag ser fram emot att skapa förändring tillsammans!

  Kontakta Josefine

  josefine.thoren@funktionsrattstockholmslan.se eller 08-692 03 42.

 • Funktionsrättspodden: konstskolan Linnéa

  Funktionsrättspodden: konstskolan Linnéa

  Det senaste avsnittet av Funktionsrättspodden spelade vi in på Konstskolan Linnéas 30-årsjubileumsutställning i maj. Vi besökte utställningen tillsammans med representanter från det samverkansråd med Kulturförvaltningen som Funktionsrätt Stockholms län sitter i.

  I avsnittet intervjuar vi två av konstnärerna, Emilia och Tanzina, om de verk som de visade under utställningen. Vi berättar också vad Funktionsrätt Stockholms län tycker om Region Stockholms arbete med kultur – till exempel vill vi att Kulturförvaltningen ska köpa in mer konst av konstnärer med normbrytande funktionsvariationer.

  På bilden från vänster: Tanzina och Emilia på sina respektive självporträtt.

  Transkriberad textversion.

 • Enkät till Region Stockholms politiker

  Enkät till Region Stockholms politiker

  Vi skickade ut en enkät till partierna i Region Stockholm, med några av våra viktigaste frågor. Detta är de svar vi har fått.

  Kommer ni att använda FKB i det politiska arbetet?
  Kommer ni återinföra högkostnadsskyddet för hjälpmedel?
  Kommer ni att säkra resandet innan tågvärdarna tas bort?
  Kommer ni att arbeta för en snabb, hållbar lösning för färdtjänst?
  Ska kostnaden för tandvård omfattas av högkostnadsskydd?
  Arbetar ni för en trygg övergång från barn- till vuxensjukvård?
  Vad behövs för att få en personcentrerad vård?
  Vill ni erbjuda jobb på samma villkor, oavsett funkionsnedsättning?
  Hur ska personer med funktionsnedsättning kunna lita på att de får den vård de behöver?


  Kommer ni att använda FKB i det politiska arbetet?

  Funktionsrätt Stockholms län har tagit fram en FKB-handbok som stöd för att utföra Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Handboken innehåller metoder för att göra rätt från början och syftet är att hjälpa bland annat politiker och tjänstepersoner i beslutsfattande.

  Kommer ditt parti att använda sig av FKB i det politiska arbetet?

  Centerpartiet

  Ja. FKB är en väl genomarbetad och informativ skrift som påminner oss beslutsfattare om de olika aspekterna vi alltid behöver ha med oss och tänka på.

  Kristdemokraterna

  Ja. Den är ett ovärderligt verktyg inom Region Stockholms alla arbetsområden och processer. Behov och intressen ska ingå i den vanliga planeringen och inte behandlas som något sekundärt eller ovanligt.

  Liberalerna

  Ja. Liberalerna verkar för att funktionshinderperspektivet ska ingå i regionens konsekvensbedömningar avseende social hållbarhet. FKB-handboken kommer vara ett viktigt underlag.

  Miljöpartiet

  Ja. Det är ett mycket bra dokument. Vi har drivit igenom en hållbarhetspolicy- och strategi som ska täcka dessa frågor. Vi vill fortsätta utveckla arbetet med funktionsrsättsfrågor, med FKB som stöd.

  Moderaterna

  Ja. Framför allt är det viktigt att ha en bra och kontinuerlig dialog och se till att göra rätt från början. Detta kan vara ett verktyg för att veta vilka frågor som behöver ställas och vilka funktionsrättsfrågor som ska prioriteras.

  Socialdemokraterna

  Ja. FKB-handboken är en viktig resurs. Vi vill att regionen ska utveckla funktionssättskonsekvensanalyser för tillgänglighet och delaktighet så att de finns i samtliga relevanta beslutsunderlag.

  Sverigedemokraterna

  Ja. Vi ser positivt på att använda FKB i syfte att få in flera perspektiv i beslutsfattandet.

  Vänsterpartiet

  Ja. Vänsterpartiet la en motion om att införa FKB i Region Stockholm till regionfullmäktige den 10 maj 2022. Oppositionsråd Anna Sehlin (V) har även argumenterat för det i en debattartikel.

  Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

  Funktionsrätt Stockholms län har drivit frågan att Region Stockholm ska införa FKB som en obligatorisk del av beslutsprocesserna i regionen. En FKB förebygger diskriminering genom att personer med funktionsnedsättning inkluderas från början, och regionen slipper göra dyra och tidskrävande ändringar i efterhand.

  Alla partier svarar att de kommer att använda FKB i sitt politiska arbete, men på olika sätt. V har lagt en motion till regionfullmäktige om att införa FKB i Region Stockholm. S vill att regionen ska utveckla funktionsrättskonsekvensbeslutningar. L och KD vill använda FKB som ett underlag i sociala konsekvensanalyser. C och M ser FKB som ett verktyg för att veta vilka frågor som ska ställas om funktionsrätt vid olika beslut.

  Tillbaka


  Kommer ni återinföra högkostnadsskyddet för hjälpmedel?

  Under 2020 togs beslut om kostnadseffektiviseringar på hjälpmedelsområdet, som trädde i kraft 2021. Beslutet innebar att kostnaden för flera hjälpmedel övergått till egenansvar, och att högkostnadsskyddet för hjälpmedel tagits bort.

  Beslutet drabbar personer som ofta har en tuff ekonomisk situation, vilket gör att de kanske avstår från att hyra hjälpmedlet.

  Kommer ditt parti att verka för att återinföra högkostnadsskyddet för hjälpmedel?

  Centerpartiet

  Ja. Högkostnadsskyddet användes i stort sett inte, därför togs det bort. Vi vill återinföra det, men utan allt administrativt krångel som fanns sist så att patienterna enklare kan använda det.

  Kristdemokraterna

  Nej. Översynen som gjorts pekar på att ett högkostnadsskydd skulle omfatta ytterst få och när man hade ett sådant utnyttjades det av väldigt få personer. Vi är öppna för att se över ett återinförande.

  Liberalerna

  De som har behov av hjälpmedel ska alltid få hjälp. Liberalerna är öppna för att diskutera avgiftsnivåer och ett eventuellt nytt högkostnadsskydd, men har inte tagit ställning till ett sådant förslag.

  Miljöpartiet

  Ja. Vi har sett att beslutet slog fel, och arbetar aktivt för att återinföra högkostnadsskyddet.

  Moderaterna

  Nej. Vi har bett vår Hälso- och sjukvårdsförvaltning göra en utredning av bland annat denna fråga och svaret blev att antalet personer som skulle kommit upp i frikortsnivå om högkostnadsskyddet varit kvar var väldigt få.

  Socialdemokraterna

  Ja. Vi socialdemokrater är mycket kritiska till de stora försämringarna inom hjälpmedelsområdet genom avgiftshöjningar och avskaffat högkostnadsskydd.

  Sverigedemokraterna

  Ja. Vi vill återinföra en variant av högkostnadsskyddet med samma effekt men mindre administrationskostnader.

  Vänsterpartiet

  Ja. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till avgifterna på hjälpmedel. V har bland annat yrkat på att Region Stockholms miljardöverskott 2020 skulle användas till att återinföra högkostnadsskyddet.

  Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

  Funktionsrätt Stockholms län anser att beslutet innebär försämringar för en redan ekonomiskt utsatt grupp. Detta kan leda till att de kanske avstår från att hyra hjälpmedlet. Därför vill vi att högkostnadsskyddet återinförs.

  Tillbaka


  Kommer ni att säkra resandet innan tågvärdarna tas bort?

  I juni 2021 antog Trafiknämnden ett beslut som innebar slopade tågvärdar på pendeltågen. Detta kommer att innebära att det spontana resandet för personer med funktionsnedsättningar och andra som är beroende av bland annat rampservice begränsas. Beslutet går stick i stäv med Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och mänskliga rättigheter kränks.

  Kommer ditt parti att säkerställa möjligheten till självständigt och spontant resande, innan tågvärdarna avvecklas?

  Centerpartiet

  Ja. Ny teknik och arbetssätt får inte försämra för resenärer. Tillgängligheten och tryggheten måste säkras innan förändring sker. Mer servicepersonal i kollektivtrafiken är något vi jobbar för.

  Kristdemokraterna

  Ja. Vi satsar mycket på ny teknologi och ser på andra lösningar t.ex. där resenär med funktionsnedsättning kan anropa stationsvärd för hjälp. AI och kameror kommer ha en avgörande roll att spela på sikt.

  Liberalerna

  Utfasningen av tågvärdarna sker successivt. Under denna tid ska frågor om trygghet, tillgänglighet och service utvärderas. Liberalerna ställer krav på att kvalitén förblir god för alla resenärer.

  Miljöpartiet

  Ja. Vi instämmer i att det är problematiskt, och arbetar hårt för att det inte ska ske några försämringar om/när tågvärdarna försvinner.

  Moderaterna

  Varken ja eller nej. I det ständiga förbättringsarbetet med kollektivtrafiken har dialog mellan SL och trafikoperatören för pendeltågstrafiken mynnat ut i en ny satsning på automatisering och kameror kopplat till av- och påstigning.

  Socialdemokraterna

  Ja. Vi socialdemokrater motsatte oss beslutet att avveckla tågvärdarna från första början då man inte presenterat tillräckliga säkerhets- och riskanalyser för resenärer och personal. Vi kommer därför att om vi vinner valet stoppa avvecklingen av tågvärdarna.

  Sverigedemokraterna

  Ja. Vi vill bland annat möjliggöra för ordningsvakter att bistå.

  Vänsterpartiet

  Ja. Vänsterpartiet har länge och högljutt protesterat mot slopandet av tågvärdar på pendeltågen, och vi delar oron över att personer med funktionsnedsättningar kommer att drabbas negativt av förändringen.

  Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

  Funktionsrätt Stockholms län anser att beslutet att införa teknik som ersätter tågvärdar på pendeltågen innebär stora risker. Vi efterfrågar en hållbar lösning som inte innebär några försämringar för personer med funktionsnedsättningar. Det spontana resandet för personer med funktionsnedsättning måste kunna fortsätta, och behöver stärkas snarare än att försämras. Vi anser också att en FKB borde ha gjorts innan beslutet fattades.

  Tillbaka


  Kommer ni att arbeta för en snabb, hållbar lösning för färdtjänst?

  Under pandemin minskade taxirörelsen och antalet bilar trots företagsstöd. Detta har lett till att det fortfarande är brist på både bilar och förare. Bristen får stora konsekvenser för personer som har färdtjänsttillstånd, med timslånga väntetider och uteblivna körningar som följd.

  Kommer ditt parti att verka för en snabb och hållbar lösning för en fungerande färdtjänst – i så fall hur?

  Centerpartiet

  Ja. Vi vill införa kundval för färdtjänsttaxi för att ökad kvalitet och kundnöjdhet. Tidspassning och gott bemötande är avgörande. En jämförartjänst behövs för att jämföra olika aktörer på ett bra sätt.

  Kristdemokraterna

  Ja. Yrket behöver göras mer attraktivt. Vi har fattat beslut om stöd till taxinäringen, bl.a. stöd för ökade bränslekostnader. Vi vill se skattesänkningar och reducerat bränslepris genom slopad energiskatt.

  Liberalerna

  Ja. Nuvarande situation är oacceptabel. I den nya upphandlingen av färdtjänst som påbörjats vill Liberalerna ställa höga krav för att säkerställa trygghet, tidspassning och tillgänglighet.

  Miljöpartiet

  Ja. Vi tar frågan på stort allvar. Vi har idag inget enkelt svar på hur, men det behöver lösas så snart som möjligt!

  Moderaterna

  Ja. Som en del av transportsektorn, dessutom med en stor andel små aktörer, drabbades den taxibransch som utför färdtjänsten hårt när svenskarna avråddes från att resa under pandemin.

  Socialdemokraterna

  Ja. Redan innan pandemin fanns det strukturella problem med hur färdtjänsten är organiserad och pandemin har gjort dessa ännu värre. Vi vill i stället införa ett auktorisationssystem där fler, även mindre, bolag kan vara med och köra färdtjänst.

  Sverigedemokraterna

  Ja. Vi har bland annat föreslagit fritt val för resenärerna av taxibolag. Stärka språkkraven samt öka trafiksäkerheten.

  Vänsterpartiet

  Ja. Vänsterpartiet vill ta tillbaka trafik och beställning i egen regi. Då får vi bättre kontroll över verksamheten, och kan verka för bättre villkor och arbetsmiljö för förarna så att fler stannar i yrket. V vill även att färdtjänsten ska ha samma taxa som den övriga kollektivtrafiken, och att den extra avgiften för resor över tre mil ska slopas.

  Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

  Funktionsrätt Stockholms län anser att färdtjänsten måste fungera bättre och att åtgärder för att främja taxinäringen måste vidtas. Därför krävs ett nytänkande för att skapa en fungerande färdtjänst i hela regionen.

  Tillbaka


  Ska kostnaden för tandvård omfattas av högkostnadsskydd?

  Personer med olika typer av funktionsnedsättningar har på grund av mediciner, diagnoser och andra orsaker sämre tandhälsa. Detta leder till höga kostnader för individer som ofta redan har utsatt ekonomi.

  Kommer ditt parti att verka för att kostnaden för tandvård ska omfattas av högkostnadsskydd, på samma sätt som gäller för övrig vård?

  Centerpartiet

  Inom C tycker vi olika, C i Stockholms Län är för. Det finns idag tandvårdsstöd för t.ex. de som omfattas av LSS, har långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, de betalar max 1200 kronor per år.

  Kristdemokraterna

  Ja. KD på nationell nivå vill stärka högkostnadsskyddet – 50 procents ersättning för tandvårdskostnader från 1200 kronor per år, i stället för dagens 3000 kronor.

  Liberalerna

  Ja. Liberalerna vill göra tandvårdens finansiering stegvis mer lik den övriga hälso- och sjukvården med högkostnadsskydd som sänker kostnaderna för patienten.

  Miljöpartiet

  Ja.

  Moderaterna

  Nej. Detta är en nationell och inte en regional fråga och därför inget vi tagit ställning till hos Moderaterna i regionen.

  Socialdemokraterna

  Ja. Tänderna är en del av kroppen. Tandvården ska vara jämlik och inte bero ekonomi eller annan hälsa. Socialdemokraternas kongress beslutade förra året att det är dags att tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd likt sjukvårdens.

  Sverigedemokraterna

  Ja. Vi vill utreda ett nationellt högkostnadsskydd för tandvård.

  Vänsterpartiet

  Ja. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att tandvården ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen.

  Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

  Funktionsrätt Stockholms län vill ha ett utökat samarbete med regionen i tandvårdsfrågor. Vi anser att tänderna är en del av kroppen och ska finnas inom samma system.

  Tillbaka


  Arbetar ni för en trygg övergång från barn- till vuxensjukvård?

  Transition, eller övergången från barn- och ungdomsvård till vuxenvården, präglas av en osäkerhet när det gäller vårdansvar vårdgivare emellan. Tyvärr förekommer det att överlämningen brister, så att den unga vuxna hamnar mellan stolarna. Förslag på åtgärder för att göra övergången enklare och mer rättssäker är framtagande av processkarta som finns och visar vårdkedjan samt hur man jobbar ur perspektivet unga vuxna. Även vikten av en utsedd kontaktsköterska, eller annan fast vårdkontakt måste fungera när ny fast vårdkontakt upprättas vid transition.

  Kommer ditt parti att arbeta för att säkerställa en patientsäker och trygg transition i övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård?

  Centerpartiet

  Ja, det är jätteviktigt! Vi vill stärka vårdcentralerna så alla får en fast läkare som kan vara navet i vården och följa med genom livet, och vara ett stöd när transitionen i specialistvården sker.

  Kristdemokraterna

  Ja. Vi vill stärka primärvården och husläkarmottagningarna ytterligare. Vi vill vidareutveckla SMO-mottagningarna som stöd vid transition från barn- till vuxenvård.

  Liberalerna

  Liberalerna verkar för en köfri vård för barn och unga med trygg transition. Vi vill att husläkaren ska ha ett särskilt ansvar i övergången men vi vill också se en fast vårdkontakt inom psykiatrin.

  Miljöpartiet

  Ja.

  Moderaterna

  Ja. Exempelvis vill vi se en fast läkarkontakt till fler. Det måste också bli enklare att veta var man ska vända sig och framför allt måste vi se till att korta köerna och förbättra uppföljningen.

  Socialdemokraterna

  Ja. Fler patienter ska ha tillgång till en fast läkarkontakt och vi vill införa kontaktsjuksköterskor inom fler vårdområden. Det är också viktigt att lyfta goda exempel som finns inom t.ex. cancersjukvården t.ex. s.k. aktiva överlämningar.

  Sverigedemokraterna

  Ja. Vi har bland annat föreslagit en sådan funktion i vårt budgetförslag i Region Stockholm.

  Vänsterpartiet

  Ja. Vänsterpartiet i Region Stockholm har drivit frågan om lotsfunktioner för familjer med barn som har neuropsykiatriska diagnoser (NPF). En sådan lots skulle kunna få ett överlappande uppdrag för att underlätta övergången till vuxenvården, och säkerställa att ingen faller mellan stolarna.

  Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

  Funktionsrätt Stockholms län vill att ungdomar vid övergången från barn- till vuxenvård får en fast vårdkontakt, till exempel en kontaktssjuksköterska, som kan underlätta vårdkontakterna vid övergången från barn- till vuxensjukvård. Vi vill också att det ska finnas en individuell processkarta som visar hela vårdkedjan, så att det är tydligt för patienten hur planeringen ser ut.

  Tillbaka


  Vad behövs för att få en personcentrerad vård?

  Funktionsrätt Stockholms län representerar föreningar med en stor bredd av förutsättningar och behov, vilket ställer höga krav på vården att se hela individen.

  Vad anser ditt parti behövs för att få en reell personcentrerad vård?

  Centerpartiet

  Med en fast husläkare som har ett rimligt antal patienter blir patientdelaktigheten bättre, det har visats i forskning gång på gång. Därför vill vi stärka vårdcentralerna så de har tid att hjälpa dig direkt när du behöver det, och att du har en fast läkare som du får hjälp av.

  Kristdemokraterna

  Den genomförandeplan för primärvården som vi har beslutat om kommer vara viktig för att uppnå en personcentrerad vård med god kontinuitet. Att ha en fast läkarkontakt är också en central del i den personcentrerade vården. För att uppnå detta bör taket för listning per läkare vara max 1500 patienter. Ersättning- och avgiftssystem behöver styra mot en samordnad personcentrerad vård.

  Liberalerna

  Liberalerna vill särskilt lyfta betydelsen av den fasta läkarkontakten och ett samordnat medicinskt omhändertagande. För personer med funktionsnedsättning är kontinuitet och samordning av extra stor betydelse, inte minst då patientgruppen ofta har flera olika vårdkontakter. Sedan 70-talet har Liberalerna drivit frågan om en stark primärvård och rätten till en fast husläkare – och det fortsätter vi att göra. Under mandatperioden har anslagen till vårdcentralerna vuxit med över en miljard kronor. Genom ändringar i ersättningen till husläkarmottagningarna har allt fler invånare fått en fast läkarkontakt. För att få en reell personcentrerad vård behöver denna utveckling fortsätta.

  Miljöpartiet

  Vi behöver bygga ut och stärka primärvården, och bygga en mer sammanhållen vård. För patienter med komplexa behov vill införa en fast vårdkontakt som på allvar ser till att vården hålls samman runt den enskilda patienten. Vården behöver också stärkas så att vårdpersonalen faktiskt får tid att fokusera på varje patientmöte och ta de kontakter som krävs för att vården ska bli trygg och sammanhållen på riktigt.

  Moderaterna

  Precis som i frågan ovan handlar det om att se hela människan och alla behov. I stället för att besöka olika mottagningar där ingen har hela bilden vill vi se fast läkarkontakt och husläkaren som nav i vården. Någon som känner till din sjukvårdshistoria och dina behov. Bemötandet både hos din husläkare och hos ny vårdpersonal kan vara avgörande för att någon med funktionsnedsättning ska känna sig trygg och få rätt hjälp.

  Socialdemokraterna

  Omställningen till God och nära vård är också en omställning till en personcentrerad vård enligt de beslut som tagits på nationell nivå. Omställningen till och utvecklingen av personcentrerad vård förutsätter dock att sjukvården i Region Stockholm löser de stora problemen med långa vårdköer för patienterna och dåliga arbetsvillkor för personalen.

  Därför vill vi förbättra vårdcentralernas förutsättningar genom mer resurser. Vi vill att stockholmarna ska ha en fast läkare och att varje läkare ska ha som mest 1100 patienter. Det ger en högre kontinuitet och kortar väntetiderna. Vi vill öppna fler vårdcentraler i egen regi och ge mer resurser till de mottagningar som har sjukast patienter. Specialistcentrum ska samla den mer avancerade vården. Vi vill återinföra vårdcentralernas områdesansvar för att de ska kunna öka insatserna för en stärkt folkhälsa.

  Vi behöver öka kunskapen om personcentrerad vård hos vårdpersonalen. Därför ska vårdpersonalen garanteras fortbildning. Det ska vara en självklar del i vården genom en garanti på minst 10 dagar per anställd och år. Här behöver behovet hos personalen inom primärvården särskilt lyftas fram. Regionen ska ta en aktiv roll för kompetensutvecklingen hos personalen. Men vårdpersonalen måste också få mer resurser för att kunna. Därför behövs ett lyft för personalen på vårdcentralerna. De som jobbar på vårdcentralen ska få fler kollegor, mer tid med patienter och forskning. Vi vill minska pappersarbetet för vårdpersonalen, satsa mer på forskning i primärvården och genomföra ett rejält personallyft för bättre arbetsvillkor, inflytande och lön.

  Sverigedemokraterna

  Ja. Vi har bland annat föreslagit särskilda utbildningar i bemötande av personer med kognitiv och fysisk funktionsvariation för vårdpersonal. Vi har även föreslagit särskilda LSS vårdcentraler. Dessa ska erbjuda listning och särskild anpassad vård för personer med särskilda behov.

  Vänsterpartiet

  En av de viktigaste åtgärderna för att nå en mer personcentrerad vård är att stärka primärvården. Målet på sikt är att så många som möjligt ska ha en namngiven läkarkontakt på sin vårdcentral, men då måste antalet invånare per läkare ner. Socialstyrelsens nya riktmärke på 1100 listade personer per läkare är ett rimligt mål. För att nå dit vill Vänsterpartiet flytta resurser från de blågrönas närakuter, som professionen ser som en stor felsatsning, till vårdcentralerna.

  Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

  Funktionsrätt Stockholms län representerar föreningar med en stor bredd av förutsättningar och behov, vilket ställer höga krav på vården att se hela individen. Vi är positiva till den pågående omställningen till en God och nära vård.

  Tillbaka


  Vill ni erbjuda jobb på samma villkor, oavsett funkionsnedsättning?

  Personer med funktionsnedsättning arbetar i lägre utsträckning på Region Stockholm. Vill ditt parti stärka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att arbeta i Region Stockholms verksamheter? I så fall hur?

  Centerpartiet

  Ja. Det är otroligt viktigt att Region Stockholm som en stor arbetsgivare tar tag i taktpinnen och är ett föredöme på arbetsmarknaden. All form av diskriminering måste aktivt motverkas i alla beslut.

  Kristdemokraterna

  Ja. Utreda möjligheten att inkludera utövande av arbete i de grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans. Investera i bl.a. arbetsmiljö, stöd- & anpassningsåtgärder samt kompetensförsörjning.

  Liberalerna

  Ja. Regionen ska vara en inkluderande och flexibel arbetsgivare som gör anpassningar och med kraft bekämpar fördomar för att kunna tillvarata kompetensen hos fler. Ett kunskapslyft hos ledare behövs.

  Miljöpartiet

  På ett flertal sätt, bland annat genom fungerande färdtjänst och habilitering/rehabilitering, så att varje person får det stöd hen verkligen behöver för att kunna arbeta.

  Moderaterna

  I innevarande budget finns medel avsatta för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som syftar till att kunna göra olika anpassningar för att personer med funktionsvariation ska kunna arbeta i våra verksamheter.

  Socialdemokraterna

  Vi vill satsa och återinföra de arbetstillfällen/praktikplatser för personer med funktionsnedsättning som M-ledningen helt tagit bort. Det var en viktig satsning på riktiga jobb med kollektivavtalsenlig lön.

  Sverigedemokraterna

  Ja. Agera för en fysiskt tillgänglig miljö samt aktivt arbeta med ert inkluderande arbetssätt.

  Vänsterpartiet

  Ja. Arbetsmiljön för regionens anställda är en av de viktigaste frågorna för Vänsterpartiet, därför satsar vi i vår budget på en personalmiljard för högre löner och bättre villkor. Det är en självklarhet för Vänsterpartiet att Region Stockholm måste vara en sund och attraktiv arbetsgivare för alla, oavsett förutsättningar.

  Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

  Funktionsrätt Stockholms län anser att Region Stockholm ska vara en rättvis och jämlik arbetsgivare. Regionen ska erbjuda anställning för personer med funktionsnedsättning på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning.

  Tillbaka


  Hur ska personer med funktionsnedsättning kunna lita på att de får den vård de behöver?

  Enligt en Novusundersökning gjord på uppdrag av Sveriges Radio uppger 33 procent i Stockholms län att de inte litar på att de får den vård de behöver om de blir sjuka.

  Hur kommer ni att arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska lita på att de får den vård de behöver?

  Centerpartiet

  När du som patient känner och litar på din läkare och vet att du får vård direkt när det behövs så blir också vården bättre. Därför måste vi stärka vårdcentralerna så de kan bli navet i vården.

  Kristdemokraterna

  Det ska vara lätt att komma fram till vården och du ska bli vänligt bemött och få god kvalité oavsett vem du är. Från KD menar vi att det både kan behövas kunskapshöjande insatser för vårdgivarna såväl som tydligare krav i avtal med vårdgivare. Det gäller oavsett om vården utförs i egen eller privat regi. Att alla ska få den vård de behöver är en av våra viktigaste frågor inför valet. Vi har under 8 års tid drivit att vi inte kan fortsätta ha ett system med 21 regioner som var och en för sig ska klara vårdens alla funktioner på egen hand. Vi har ett samhälle där människor flyttar inom Sverige, mellan regioner, för att regioner har olika policies för hjälpmedel, medicinteknisk utrustning och man har olika avgifter för vad man ska betala för dessa, olika syn på vilken vård och rehabilitering man kan få och hur snabbt den kan komma. Detta system fungerar inte. Regionerna ska försvinna som ansvariga för vården och staten bör ta över ansvaret för vården så att det blir likvärdiga förutsättningar över landet. Fram till dess behöver vi arbeta med skarpare styrning och insatser att få ner vårdköerna

  Liberalerna

  Den så kallade vårdskulden måste bort. Många har fått vänta länge på vård som har behövt skjutas upp. Liberalerna har en plan för att bygga ut vårdplatserna och stärka vårdcentralerna. Vi vill också se fler vårdplatser. För personer med funktionsnedsättning vill Liberalerna särskilt lyfta vårdcentralen som nav i vården. Här blir den fasta läkarkontakten och ett samordnat medicinskt omhändertagande centralt.

  Miljöpartiet

  Dels det vi nämnt i tidigare svar. Vi vill satsa på vårdpersonalens arbetsmiljö och stärka upp bemanningen, vilket är grunden för att alla patienter ska hinnas med ordentligt och få ett bra bemötande. Och vi vill att vården utvecklas så att den blir mer sammanhängande och patientcentrerad. Vi vill också fördela resurser så att personer med sämre hälsa får det stöd de har rätt till inom både vård, habilitering och rehab.

  Moderaterna

  Vården ska finnas där när du behöver den. Många har inte förtroende för vården när många står i en vårdkö. Även om det är mycket färre i Stockholm än resten av landet så är det fortfarande väldigt många som känner någon som inte får vård i tid. Det är ett stort problem, även om vi är något mer optimistiska nu när vi har Sveriges kortaste vårdköer. Nu är vi dessutom i en sådan situation där Stockholm solidariskt hjälper resten av landet med att ta emot patienter och korta deras vårdköer. Det är dessutom så att den som varit i kontakt med vården är mer nöjd med den än de som inte varit det. För personer med funktionsnedsättning är bemötande och husläkaren som nav i vården extra viktigt. Man måste känna sig trygg med att berätta om symptom och att mottagaren lyssnar och förstår. Dessutom ska våra lokaler vara så tillgänglighetsanpassade att alla känner sig bekväma med att besöka dem. Det ska också gå smidigt att resa dit med kollektivtrafiken även om du har särskilda behov.

  Socialdemokraterna

  Invånarnas förtroende för vården är en central fråga. Alla ska känna en trygghet i att vården finns där när man behöver det. Tyvärr präglas vården i Region Stockholm av köer på akutmottagningen och långa väntetider innan man få en tid på sin vårdcentral. Vi socialdemokrater vill tillsammans med vårdpersonalen och patient- och brukarorganisationer bygga en tryggare vård där patientens behov står i centrum, inte vårdbolagens vinstjakt. Moderaternas privatiseringspolitik har lett till en sjukvård som styrs mer av plånbok än behov. Införandet av vårdval har splittrat upp vården. Patienterna med störst behov samt äldre hamnar i kläm i ett splittrat system. Många upplever att ingen tar ett helhetsansvar och att du är tvungen att armbåga dig fram för att få vård. I stället för marknadsexperiment vill vi bygga en sammanhållen vård efter behov. Vi vill se en jämlik utbyggnad av vård i hela länet genom en etableringsstrategi. Marknaden ska inte styra var vård öppnas och lägger ner. Det är dags att ta tillbaka kontrollen. Det räcker nu.

  Moderaternas privatiseringspolitik har lett till en sjukvård som styrs mer av plånbok än behov. Införandet av vårdval har splittrat upp vården. Patienterna med störst behov samt äldre hamnar i kläm i ett splittrat system. Många upplever att ingen tar ett helhetsansvar och att du är tvungen att armbåga dig fram för att få vård. Därför vill vi genom att öppna fler specialistcentrum knyta vården närmare patienterna och samla vården. Här ska utvecklingen av vården ledas av professionen och patienterna tillsammans. Som patient ska du framförallt vända dig till specialistcentrumet istället för att skickas runt mellan olika mottagningar runt om i länet. Ett exempel på detta är inom neurologi där vi vill utveckla det nuvarande specialistscentret i stället för dagens vårdval. Patienter och personal har larmat om riskerna med att privatisera vården för reumatologi. Vi vill stoppa införandet av detta nya vårdval.

  Vården ska vara tillgänglig för alla, både när det gäller information och lokaler. Ingen ska undvika att söka vård på grund av bristande tillgänglighet, vare sig fysisk eller kognitiv. 1177:s sjukvårdsrådgivning ska vara trygg och erbjuda stöd till alla som behöver den och måste därför drivas i egen regi. Det måste bli enklare att få ledsagning för den som behöver.

  Det måste gå att få mer vård på din vårdcentral. Vi socialdemokrater vill satsa mer på den nära vården och ge vårdpersonalen fler kollegor. Mer tid till patienterna ska frigöras genom att minska administration och detaljstyrning. Ett utökat uppdrag ska motsvaras av mer resurser. En av vårdcentralernas främsta styrkor är deras samlade kunskap och möjlighet till att bedriva vård inom en stor mängd områden. Som patient ska du kunna lita på att du kan få vård på din vårdcentral i hela länet. Samtidigt är det viktigt att samla viss kompetens på vissa mottagningar. Socialdemokraterna vill därför både satsa på kompetensutveckling inom funktionsnedsättningar för all vårdpersonal och inrätta vårdcentraler med särskild inriktning mot personer med funktionsnedsättningar. Vi vill även knyta specialistvården närmare vårdcentralerna genom att exempelvis göra det lättare för specialister att ge råd till personal och patienter på vårdcentralerna.

  Samtidigt är den bästa vården den som inte behöver ges. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet måste stärkas. Socialdemokraterna vill att vårdcentralerna återigen för ett områdesansvar, där de ges i uppdrag att samverka med kommunal vård och omsorg samt andra relevanta aktörer. Vårdcentralerna ska med detta även få ett större ansvar för folkhälsan i närområdet. Första linjens psykiatri ska finnas på varje vårdcentral och drivas i nära samverkan med elevhälsan och socialtjänsten för att ge fler vård och stöd i tid. Stödet för personer med samsjuklighet måste stärkas genom vårdcentralernas helhetsansvar. Vårdcentralerna ska ges ett större ansvar för rehabiliteringen samtidigt som rehabiliteringen alltid ska utgå från individens behov.

  Sverigedemokraterna

  Vi kommer bland annat att införa särskilda LSS-vårdcentraler. Verka för kortare väntetider på akuten samt korta väntetiderna till specialistvård.

  Vänsterpartiet

  Högerns privatiseringar och vårdval har lett till att vården i Stockholm i dag inte finns där den behövs som mest, utan där vårdföretagen tror att de kan tjäna mest pengar. Mottagningar och kliniker koncentreras till innerstan, medan viktig vård i ytterförorterna gradvis försvinner. Ökade avstånd drabbar inte minst personer med funktionsnedsättningar. Det här vill Vänsterpartiet ändra på, genom att ta tillbaka kontrollen över vården och verka för fler verksamheter i egen regi. Vård ska ges efter behov, inte efter plånbok.

  Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

  Vi anser att nu när primärvården fått ökat ansvar så måste de även få ökade resurser. Fasta läkarkontakter bidrar till tryggheten, när den man talar med känner till ens sjukdomshistoria.

  Tillbaka

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlar in erfarenheter av specialistpsykiatrin

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlar in erfarenheter av specialistpsykiatrin

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda den framtida avtalsstrukturen för specialistpsykiatri för vuxna i Stockholms län. Inom ramen för uppdraget samlar de in information och erfarenheter från funktionsrättrörelsen.

  Därför ber vi er medlemsföreningar med samlad erfarenhet av den psykiatriska specialistvården kopplat till en fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning att inkomma med svar på frågorna nedan:

  • Finns det något område inom den psykiatriska specialistvården som ni, i egenskap av personer med funktionsnedsättning, upplevt att ni inte får likvärdig vård som övriga vuxna befolkning i Stockholms län, i så fall vilket? Utveckla gärna.
  • Upplever ni, i egenskap av personer med funktionsnedsättning, några särskilda behov när det gäller den psykiatriska vården som inte tillgodoses av Region Stockholm idag, i så fall vilka? Utveckla gärna.
  • Har ni förslag på hur den psykiatriska specialistvården bör vara organiserad för att möta dessa eventuella behov?

  Funktionsrätt Stockholms län bjuder också in till ett digitalt möte den 31 augusti klockan 15.00 – 16.00 där det finns möjlighet att lyfta synpunkter muntligt. Anmälan till mötet sker genom att skicka namn, mejladress och förening på den som vill delta till Salina Debessay på mejladressen nedan.

  Senast den 9 september är det möjligt att skicka in synpunkter skriftligen, som vi sedan sammanställer och skickar till ansvariga för projektet på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

  Anmälan till digitalt möte den 31 augusti, och/eller skriftliga svar på frågorna skickas till ansvarig intressepolitisk handläggare på Funktionsrätt Stockholms län:

  Salina Debessay, salina.debessay@funktionsrattstockholmslan.se

  Välkomna att höra av er om ni har några frågor!

 • Positivt besked för BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

  Positivt besked för BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

  I november fattade hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslut om att avbryta upphandlingen av psykosocial habilitering med Bosse, Råd Stöd & Kunskapscenter. Förvaltningen skrev i sitt beslut att de avsåg att förlänga nuvarande avtal till 2023-12-31 för att sedan hänvisa till sin egna ordinarie verksamheter. Detta beslut har kritiserats av funktionsrättsrörelsen, bland annat genom en skrivelse till beslutsfattande politiker, samt i samverkansråden.

  Efter att beslutet fattades har Funktionsrätt Stockholms län lyft frågan bland annat i samverkansråden med Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) och med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Målet har varit att säkerställa att det viktiga behov som BOSSE Råd stöd & kunskapscenter fyllt ska finnas kvar, ifall tjänsterna ska flyttas till primärvården och BOSSE läggs ner. Läs vårt inlägg om SLSO och vårt inlägg om HSF.

  Nu har politiker i hälso- och sjukvårdsnämnden fattat ett glädjande beslut: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att undersöka hur ett IOP (idéburet och offentligt partnerskap) med BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter skulle kunna utformas, för att se till att verksamheten kan fortsätta efter att avtalet går ut.

  Läs mer om beslutet på BOSSE Råd stöd & kunskapcenters hemsida.

  Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 24 maj.